Depaul Slovensko | Site-Install

Depaul pomáha ľuďom bez domova. Lebo ulica nie je domov.

Ulica nie je domov - Depaul Slovensko

Môže sa to stať komukoľvek

Depaul Slovensko je nezisková organizácia. Poskytujeme verejnopros- pešné služby zamerané na pomoc ľuďom bez domova.  

V našich zariadeniach uplatňu- jeme nízkoprahový prístup, čo znamená, že služby sú dostupné všetkým bez žiadnych ďalších podmienok a teda aj ľuďom pod vplyvom alkoholu alebo drog, v zlom zdravotnom stave, psychicky chorí, bez dokladov, bez finančných prostriedkov, atď.

Sme presvedčení, že človek môže byť schopný riešiť svoju situáciu až potom, keď má naplnené svoje základné existenčné potreby. V našich zariadeniach poskytujeme stravu, nocľah, šatstvo, hygienu, ošetrenie rán a prístup k zdravotnej pomoci. Poskytujeme tiež sociálne poradenstvo, pomoc pri vybavení dokladov, hľadanie práce a ubytovania, riešenie dlhov, vybavenie sociálnych dávok ako aj pomoc pri hľadí dlhodobého riešenia vzniknutej situácie.

Depaul Slovensko je súčasťou medzi- národnej skupiny Depaul International, ktorá okrem Slovenska operuje aj v Anglicku, Írsku, USA, Ukrajine a Francúzsku. 

 

 

Darujte nám 2 %

Finančná podpora

Najnovšie správy

Stránka ukladá cookies na váš počítač, ak súhlasíte pokračujte.