Depaul Slovensko | Site-Install

Depaul pomáha ľuďom bez domova. Lebo ulica nie je domov.

Ďakujeme za Vašu podporu

Už 10 rokov po boku ľudí na okraji spoločnosti

Depaul Slovensko je súčasťou medzinárodnej skupiny Depaul International, ktorá pomáha ľuďom bez domova. Pobočky organizácie pracujú v Anglicku, Írsku, USA, Francúzsku, Slovensku a na Ukrajine.

Naším poslaním je pomáhať ľuďom na ulici. Pomáhame ľuďom v krízovej situácii napĺňať najzákladnejšie životné potreby, pomáhame chorým a bezvládnym ľuďom na ulici a tiež im pomáhame pri riešení aktuálnej situácie a hľadaní cesty späť k bežnému životu.

Prevádzkujeme nízkoprahové zariadenia v Bratislave, v ktorých ponúkame pomoc všetkým bez žiadnych ďalších podmienok a teda aj ľuďom pod vplyvom alkoholu, drog, chorým, alebo bez finančných prostriedkov. Od roku 2006 sme pomohli viac ako 5.300 ľuďom bez domova. 

Viac informácií, ako podporiť našu prácu, nájdete tu

ĎAKUJEME 

Finančná podpora

Najnovšie správy

Stránka ukladá cookies na váš počítač, ak súhlasíte pokračujte.