Depaul Slovensko | Site-Install

Depaul pomáha ľuďom bez domova. Lebo ulica nie je domov.

Depaul Slovensko

10 rokov po boku ľudí na okraji spoločnosti.

Depaul Slovensko je súčasťou medzinárodnej skupiny Depaul International, ktorá pomáha ľuďom bez domova. Pobočky organizácie pracujú v Anglicku, Írsku, USA, Francúzsku, Slovensku a na Ukrajine.

Naším poslaním je pomáhať ľuďom na ulici. Pomáhame ľuďom v krízovej situácii napĺňať najzákladnejšie životné potreby, pomáhame chorým a bezvládnym ľuďom na ulici a tiež im pomáhame pri riešení aktuálnej situácie a hľadaní cesty späť k bežnému životu.

Prevádzkujeme nízkoprahové zariadenia v Bratislave, v ktorých ponúkame pomoc všetkým bez žiadnych ďalších podmienok a teda aj ľuďom pod vplyvom alkoholu, drog, chorým, alebo bez finančných prostriedkov. Od roku 2006 sme pomohli viac ako 5.300 ľuďom bez domova. 

Finančná podpora

10 rokov Vašej podpory

Pomôžte nám so zateplením nocľahárne

Najnovšie správy

Stránka ukladá cookies na váš počítač, ak súhlasíte pokračujte.