Model sociálnej práce v Bratislave | Site-Install

Depaul pomáha ľuďom bez domova. Lebo ulica nie je domov.

Model sociálnej práce v Bratislave

September 24th, 2015

Model sociálnej práce, ktorý vypracovali bratislavské mimovládne  organizácie v roku 2011 v zmysle zákona 448/2008. Tento model nahrádza  predchádzajúci dokument z roku 2006.

Stránka ukladá cookies na váš počítač, ak súhlasíte pokračujte.