Jeden rok v Depaul v číslach | Site-Install

Depaul pomáha ľuďom bez domova. Lebo ulica nie je domov.

Jeden rok v Depaul v číslach

1.510

ľudí a ich príbehov

146.595

vydaných jedál

78.703

poskytnutých nocľahov

8.587

intervencií sociálneho poradenstva

Nocľaháreň sv. Vincenta má kapacitu 200 postelí a za rok poskytne 62.564 pobytov pre 1.132 klientov.

Útulky majú kapacitu 55 postelí a za rok poskytli 16.139 pobytov pre 166 klientov. 

Za rok prejde našimi zariadeniami 1.500-1.600 ľudí v núdzi. Od vzniku organizácie sme pomohli 6.860 ľuďom bez domova.

Za každým z týchto čísel sa skrýva osud a tragédia jedného konkrétneho človeka. 

Sociálna práca 

Výsledky sociálnej práce v roku 2016 

*Vzhľadom na nízkoprahový charakter služieb Nocľahárne nemáme k dispozícii údaje o získaní, prípadne udržaní zamestnania alebo bývania, keďže v takom prípade klient prestáva využívať naše služby a vo väčšine prípadov s ním kontakt strácame.

    Stránka ukladá cookies na váš počítač, ak súhlasíte pokračujte.