Jeden rok v Depaul v číslach | Site-Install

Depaul pomáha ľuďom bez domova. Lebo ulica nie je domov.

Jeden rok v Depaul v číslach

72.500

vydaných jedál

48.100

poskytnutých nocľahov

5.730

intervencií sociálneho poradenstva

1.125

ľudí a ich príbehov

Nocľaháreň sv. Vincenta má kapacitu 200 postelí a za rok poskytne 48 100 pobytov pre 967 klientov.

Útulky majú kapacitu 55 postelí a za rok poskytli 16.774 pobytov pre 168 klientov. 

Za rok prejde našimi zariadeniami 1.400-1.500 ľudí v núdzi. Od vzniku organizácie sme pomohli 5.350 ľuďom bez domova.

Za každým z týchto čísel sa skrýva osud a tragédia jedného konkrétneho človeka. 

    Stránka ukladá cookies na váš počítač, ak súhlasíte pokračujte.