Človek človeku | Site-Install

Depaul pomáha ľuďom bez domova. Lebo ulica nie je domov.

Človek človeku

V spolupráci s našimi Pro Bono partnermi sme sa rozhodli začať s podporou individuálnych osudov. Mnohí naši klienti sa pasujú so zdravotnými problémami, dlhmi a exekúciami, ako aj stratou dokladov potrebných k bežným úkonom na úradoch. Nemajú priateľov, rodinu, podporu. Práve cez konkrétne príbehy ľudí bez domova Vám chceme priblížiť, že niekedy stačí iba málo, aby si človek na ulici našiel prácu, alebo sa vyliečil z nejakej choroby. 

Konkrétne príbehy 

Peter je už pri svojej rodine

V marci nás opustil jeden z klientov, Peter. V Depaule boli populárne krásne betlehemy, ktoré vyrábal. V nocľahárni máme v priestoroch, kde sa poskytuje sociálne poradenstvo, jeden jeho výtvor - kostolík. Bude nám ho pripomínať. Petrova rodina žije na východe Slovenska. Snažili sa mu viackrát pomôcť, avšak Petrova životná cesta bola nesmierne kľukatá s mnohými priepasťami. To však nič nemení na fakte, že každý jeden človek si zaslúži dôstojnú poslednú rozlúčku. Keďže Peter žil v Bratislave, pohreb a prevoz na východ Slovenska bol po finančnej stránke veľmi náročný pre jeho rodinu. Vďaka našej výzve na sociálnych sieťach sa podarilo vyzbierať 727 €! Všetkým darcom a darkyniam, aj v mene smútiacej Petrovej rodiny, ďakujeme! Peter je už vo svojom rodisku. Jeho brat, ktorého osud viedol podobnými chodníčkami ako Petra, sa rozhodol vrátiť späť k rodine a začať nový, pokojnejší život. Zbierky sú zvyčajne spojené s tým, že sa začne niečo nové, smerujúce k lepšiemu cieľu v živote. Táto zbierka však mala iný rozmer a sme nesmierne vďační, že ľudia vnímajú pridanú hodnotu tejto zbierky. Nech Peter odpočíva v pokoji.

Andrej sa rozhodol šancu nevyužiť

V marci sme sa spolu so sociálnymi pracovníkmi rozhodli, že sa pokúsime nájsť finančnú podporu pre Andreja, aby si zaplatil dlhy voči zdravotnej poisťovni a posunul sa v živote ďalej. Andrej nemal ľahký osud. Detský domov, potom ulica. Jeho chuť a odhodlanie získať vzdelanie oslovila mnohých darcov, ktorí mu v priebehu pár dni prispeli na zaplatenie jeho podlžnosti. Avšak Andrej sa napriek našej i vašej podpore nedokázal v plnej miere vysporiadať s minulosťou, ťažkými zážitkami a nateraz si znovu vybral život na ulici. Človeka netreba súdiť, každý z nás robí chyby, každý z nás má za sebou iné skúsenosti. Stále sme tu pre Andreja, ak by sa rozhodol, že to opäť skúsi. Veď máme jeden život, no mnoho šancí v ňom. Zároveň sme sa rozhodli, že darcom, ktorí prispeli na Andreja, peniaze vrátime. Radi by sme sa všetkým veľmi pekne poďakovali a zároveň veríme, že aj napriek tejto skúsenosti im osud ľudí bez domova nebude ľahostajný.

Marcel má prácu!

Ešte pred pár rokmi žil Marcel pohodový a usporiadaný život, mal dobre platenú prácu a samozrejme bývanie. To trvalo do okamihu, kedy začal užívať tvrdé drogy. Vtedy sa to začalo. Jeho závislosť na drogách bola zrazu silnejšia, ako čokoľvek iné, a uhasiť ju dávkou bola Marcelova hlavná priorita. Život sa mu začal rúcať, postupne stratil prácu a následne bývanie, takpovediac padol na dno. Útočiskom sa mu stala nízkoprahová nocľaháreň sv. Vincenta de Paul, kde už pár rokov prespáva. Až tu si Marcel prehodnotil svoj doterajší život. Uvedomil si, že má na viac, čo mu dodalo motiváciu skončiť so svojou závislosťou. Minulý rok úspešne absolvoval kurz kariérneho poradenstva, a momentálne je zaradený v integračnom programe. Vďaka darom od širokej verejnosti sme dokázali vyplatiť dlh voči exekútorom vo výške 130 EUR. Veríme, že Marcelovi to pomôže prekonať prekážky na ceste za dôstojným životom. A dokonca sa mu podarilo nájsť prácu. Držme mu spoločne palce!


Do albumu na Facebooku budeme postupne pridávať ďalšie príbehy. Ďakujeme ešte raz všetkým darcom a darkyniam za ich finančnú podporu! Aj vďaka Vám sa naše heslo "Ulica nie je domov" stáva skutočnosťou. Aj bez priameho kontaktu s ľuďmi bez domova im môžete zmeniť život.

Ďakujeme, že ľudia bez domova Vám nie sú ľahostajní!

    Campaign "Related article" heading

    Stránka ukladá cookies na váš počítač, ak súhlasíte pokračujte.