DARUJTE 2 % pre dobrú vec | Site-Install

Depaul pomáha ľuďom bez domova. Lebo ulica nie je domov.

DARUJTE 2 % pre dobrú vec

Prečo darovať 2 % Depaul Slovensko?

 

- lebo pomáhame už 14 rokov ľuďom bez domova 

- lebo prevádzkujeme 6 zariadení, kde pomáhame denne viac ako 280 ľuďom bez domova

- lebo klientom poskytujeme nocľah, jedlo, sociálne poradenstvo

- lebo vďaka 2 % ​sa podarilo Tonke dostať do DSS a Albert stretol pápeža

- lebo ULICA NIE JE DOMOV

- lebo iba vďaka Vám dokážeme pomáhať viac

 

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Názov: Depaul Slovensko, nezisková organizácia
Forma: Nezisková organizácia 
IČO: 37924443
Sídlo: Kapitulská 18, 814 14 Bratislava
Rok: 2019

 

Kde pomáhame?

 

Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul 

Útulok sv. Vincenta de Paul

Útulok sv. Lujzy de Marillac

Ošetrovňa sv. Alžbety 

Terénna práca

Komunitné organizovanie

Zariadenie opatrovateľskej služby pre ľudí bez domova

AKO NA TO?

 

1.  AK STE ZAMESTANEC/ ZAMESTNANKYŇA

Do 15. februára 2020  požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.  Vyplnené Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2019 (nižšie príloha č. 1), ktoré Vám vystavil Váš zamestnávateľ a Vyhlásenie o poukázaní dane (nižšie príloha č. 2)  zašlite alebo osobne zaneste na Daňový úrad.  Ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organiziácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z Vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

 

        Pripomíname, že všetky tlačivá je potrebné zaslať na Daňový úrad do 30.4.2020.

 

2. AK STE ŽIVNOSTNÍK/ ČKA (daňové priznanie si podávate sami)

Podľa typu vyplňte:
– fyzická osoba typ A - príjmy len zo závislej činnosti (nižšie prílohy č.3 a č.4)
– fyzická osoba typ B - príjmy podľa § 5 až 8 zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (nižšie prílohy č.5 a č.6)

Ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organiziácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z Vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane. Postup nájdete tu

 

        Pripomíname, že všetky tlačivá je potrebné zaslať na Daňový úrad do 31.3.2020.

 

 

3. AK STE PRÁVNICKÁ OSOBA/ FIRMA

Právnické osoby môžu poukážať 1% alebo 2% z dane viacerým prijímateľom (musí byť splnená podmienka minimálnej sumy). V prílohe č.7 a č.8 sú v kolonke na poukázanie  1% alebo 2% z dane v prospech jedného prijímateľa. 

          Pripomíname, že všetky tlačivá je potrebné zaslať na Daňový úrad do 31.3.2020.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Názov: Depaul Slovensko, nezisková organizácia
Forma: Nezisková organizácia 
IČO: 37924443
Sídlo: Kapitulská 18, 814 14 Bratislava
Rok: 2019

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom poukázania 2% nás kontaktujte na telefónnom čísle + 421 910 842 718   alebo na e-mailovej adrese info@depaulslovensko.org.

ĎAKUJEME

PRÍLOHY K DAROVANIU 2 PERCENT

Campaign "Related article" heading

Stránka ukladá cookies na váš počítač, ak súhlasíte pokračujte.