Naše projekty | Site-Install

Depaul pomáha ľuďom bez domova. Lebo ulica nie je domov.

Naše projekty

Hlavnú časť našej práce s ľuďmi bez domova pokrýva naplnenie základných existenčných potrieb a eliminácia život ohrozujúcich rizík. Na tento program nadväzujú ďalšie aktivity, ktoré im pomáhajú riešiť vzniknutú krízu a hľadajú cesty na návrat do normálneho života. Čím je človek dlhšie na ulici, tým je tento proces náročnejší a zdĺhavejší.

Okrem základnej krízovej intervencie a sociálnemu poradenstvu pri hľadaní riešení aktuálnej situácie človeka na ulici, naši sociálni pracovníci a pracovníčky s klientmi realizujú programy zamerané na osobnostný rozvoj a programy a aktivity, ktoré zvyšujú šance ľudí na ulici na získanie práce, trvalého bývania a začlenenie do bežnej spoločnosti. 

Práca s klientmi

48 100

poskytnutých nocľahov ročne

5 730

intervencií sociálneho poradenstva ročne

Príbehy klientov

 • Pán Jozef mal štyroch súrodencov, z detstva si najviac pamätá časté sťahovania kvôli otcovej práci. Bývali na Slovensku, v Čechách aj na Morave.

  Čítaj viac

 • Spolu so mnou sa na ulicu dostala aj mamina. Zo začiatku sme bývali u jednej známej na chate bez elektriny a bez vody v záhradkárskej oblasti..

  Čítaj viac

 • Spoločné stanovisko organizácii k riešeniu bezdomovectva

  Čítaj viac

 • Žil dlhé roky v Čechách. Zo začiatku pracoval, prišiel o zamestnanie, pretĺkal sa jak sa len dalo.

  Čítaj viac

 • Ivan mal dve maturity a istý čas bol aj policajtom, tiež pracoval ako živnostník na malých stavebných prácach na zákazku.

  Čítaj viac

 • „Pokazil sa mi mobil, nič sa s ním nedalo. Tak sme šli do opravy a tam mi povedali, že zamrzol. Teraz! V lete!"

  Čítaj viac

 • Stretli sme ju v kumbále, na prízemí jedného z mnohých bezmenných činžiakov. Alebo v kočikárni, tak sa to kedysi volalo.

  Čítaj viac

Návratka

Stránka ukladá cookies na váš počítač, ak súhlasíte pokračujte.