Naše projekty | Site-Install

Depaul pomáha ľuďom bez domova. Lebo ulica nie je domov.

Naše projekty

Hlavnú časť našej práce s ľuďmi bez domova pokrýva naplnenie základných existenčných potrieb a eliminácia život ohrozujúcich rizík. Na tento program nadväzujú ďalšie aktivity, ktoré im pomáhajú riešiť vzniknutú krízu a hľadajú cesty na návrat do normálneho života. Čím je človek dlhšie na ulici, tým je tento proces náročnejší a zdĺhavejší.

Okrem základnej krízovej intervencie a sociálnemu poradenstvu pri hľadaní riešení aktuálnej situácie človeka na ulici, naši sociálni pracovníci a pracovníčky s klientmi realizujú programy zamerané na osobnostný rozvoj a programy a aktivity, ktoré zvyšujú šance ľudí na ulici na získanie práce, trvalého bývania a začlenenie do bežnej spoločnosti. 

Práca s klientmi

48 100

poskytnutých nocľahov ročne

5 730

intervencií sociálneho poradenstva ročne

Príbehy klientov

Návratka

Stránka ukladá cookies na váš počítač, ak súhlasíte pokračujte.