Naše projekty | Site-Install

Depaul pomáha ľuďom bez domova. Lebo ulica nie je domov.

Naše projekty

Hlavnú časť našej práce s ľuďmi bez domova pokrýva naplnenie základných existenčných potrieb a eliminácia život ohrozujúcich rizík. Na tento program nadväzujú ďalšie aktivity, ktoré klientom pomáhajú riešiť vzniknutú krízu a hľadať cesty na návrat do normálneho života. Čím je človek dlhšie na ulici, tým je tento proces náročnejší a zdĺhavejší.

Naši sociálni pracovníci a pracovníčky s klientmi hľadajú riešenia aktuálnej situácie prostredníctvom krízovej intervencie a sociálneho poradenstva. Okrem toho realizujú aj programy a aktivity, ktoré sú zamerané na osobnostný rozvoj a zvyšujú u ľudí bez domova šance získať prácu, trvalé bývanie a začleniť sa do bežnej spoločnosti. 

Práca s klientmi

48 100

poskytnutých nocľahov ročne

5 730

intervencií sociálneho poradenstva ročne

Príbehy klientov

Návratka

Stránka ukladá cookies na váš počítač, ak súhlasíte pokračujte.