Útulok sv. Lujzy de Marillac | Site-Install

Depaul pomáha ľuďom bez domova. Lebo ulica nie je domov.

Útulok sv. Lujzy de Marillac

LokalitaKomu pomáhame
Adresa: Hattalova 1070/ 6, 831 03 Bratislava, GPS súradnice: N48.1750958, E17.1368641Útulok je určený pre chorých ľudí bez domova, pri akútnych stavoch alebo po prepustení z nemocnice do domáceho liečenia
Ako pomáhameDobrovoľnícka pomoc
Poskytujeme celodennú starostlivosť, ubytovanie, stravu, ošatenie, hygienu, sprevádzanie k lekárom a sociálne poradenstvoDobrovoľníci - jednotlivci, prosím, kontaktujte Martina Kupca, e-mail: martin.kupec@depaulslovensko.org. Skupiny, prosím, kontaktujte Kristínu Kopáčovú, tel: 0910 852 170, e-mail: kristina.kopacova@depaulslovensko.org
KontaktO nás
Telefón: 0904 738 749Zariadenie je určené pre dospelých občanov nad 18 rokov, v zariadení sa nesmie požívať alkohol

Útulok je určený pre ľudí bez domova, ktorí majú zlý zdravotný stav, sú v rekonvalescencii, alebo majú nejakú telesné obmedzenie. Do útulku prichádzajú klienti s rôznymi chorobami priamo z ulice, alebo po prepustení z nemocnice. Kapacita útulku je 24 lôžok. Forma poskytovania sociálnej služby je celoročná pobytová, podľa § 13 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z. Sociálna služba sa poskytuje plnoletej fyzickej osobe na určitý čas, pričom rozsah sociálnej služby je vedený podľa § 14 zákona. V rámci sociálneho poradenstva vykonávajú sociálni pracovníci  činnosti ako sociálna asistencia (sprevádzanie klientov na úradoch, u lekárov a i.), minimálne  základné sociálne poradenstvo, poradenský rozhovor, tréningy a nácviky a iné.

Prijímateľovi sociálnej služby sa v súlade s § 26 zákona v útulku poskytuje:

  • ubytovanie na určitý čas
  • sociálne poradenstvo
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
  • pracovná terapia (Pre pracovnú terapiu je prístupná úžitková a okrasná záhrada. Ako prostriedky terapie sa využívajú motyky,  vidly, hrable, lopata, fúrik, záhradné nožnice, plečka a ďalšie náradie do záhrady)
  • nevyhnutné ošatenie a obuv

Zároveň sa vytvárajú podmienky pre:​

  • vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
  • prípravu stravy, výdaj stravy, alebo potravín
  • pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
  • záujmovú činnosť, ako je návšteva kultúrnych podujatí, múzeí alebo historických pamiatok ai.
  • utváranie podmienok na úschovu cenných vecí

Adresa: Hattalova 6, 831 03  Bratislava
Telefón: 0904 738 749
GPS súradnice: N48.1750958, E17.1368641

 

 

Stránka ukladá cookies na váš počítač, ak súhlasíte pokračujte.