Útulok sv. Vincenta de Paul | Site-Install

Depaul pomáha ľuďom bez domova. Lebo ulica nie je domov.

Útulok sv. Vincenta de Paul

LokalitaAko pomáhame
Ivánska cesta 32, Bratislava, autobusy 61 a 96 zastávka Fatruny (na znamenie) smerom na letiskoPoskytujeme ubytovanie, stravu, hygienu, sociálne poradenstvo
Dobrovoľnícka pomocKontakt
Skontaktujte koordinátora dobrovoľníkov Jakuba Bartoša na tel:0910 842 745, dobrovolnik.vincent@depaulslovensko.orgTelefón: 0911 447 577

Útulok sv. Vincenta de Paul sa nachádza v prístavbe budovy nocľahárne a je určený pre klientov, ktorí sa aktívne snažia riešiť svoju situáciu a potrebujú miesto, kde môžu preklenúť neisté obdobie. 

Útulok je určený pre ľudí v núdzi, ktorí aktívne hľadajú riešenie svojej situácie a spolupracujú so sociálnymi pracovníkmi. Slúži na prekonanie akútnych situácií, alebo počas prechodného obdobia, napríklad keď klient čaká na dôchodok, alebo prípadov, kedy klient pracuje, ale ešte nebýva v ubytovni. Útulok bol založený v roku 2010 a kapacita útulku je 20 lôžok.

Pobyt v útulku je podmienený zákazom požívania alkoholu a omamných látok. Klienti môžu stráviť v útulku celý deň, dostávajú celodennú stravu, nevyhnutné ošatenie a obuv, možnosť osobnej hygieny a sociálne poradenstvo. S klientmi realizujeme individuálne rozvojové plány a aktívne sa zúčastňujú programov organizovaných pracovníkmi útulku (tvorivé dielne, pracovná terapia). 

 

Stránka ukladá cookies na váš počítač, ak súhlasíte pokračujte.