Arteterapia | Site-Install

Depaul pomáha ľuďom bez domova. Lebo ulica nie je domov.

Arteterapia

V rámci tvorivých dielní realizujeme s klientmi rôzne aktivity, ktoré sú zamerané na rozvíjanie zručností, tvorivosti a celkový osobnostný rozvoj. Z veľmi obľúbených aktivít v minulosti spomenieme obdobie, kedy fungovalo divadlo Depaul, sériu stretnutí zameraných na výrobu hudobných nástrojov, pečenie koláčov, tvorivé čítanie,  alebo výrobu umeleckých predmetov.

Výsledky práce bývajú verejnosti pravidelne prezentované počas dní otvorených dverí, na Vermisáži, alebo pri rôznych významných udalostiach.

 

    Stránka ukladá cookies na váš počítač, ak súhlasíte pokračujte.