Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul | Site-Install

Depaul pomáha ľuďom bez domova. Lebo ulica nie je domov.

Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul

LokalitaKomu pomáhame
Ivánska cesta 32, Bratislava, autobusy 61 a 96 smerom na letisko, zastávka Fatruny (na znamenie)Určená je všetkým ľuďom bez domova (aj pod vplyvom alkoholu)
Ako pomáhameDobrovoľnícka pomoc
Poskytujeme nocľah, stravu, hygienu, šatstvo, sociálne poradenstvoDobrovoľníci - jednotlivci, prosím, kontaktujte Nikoletu Schillovú na tel: 0910 842 745, e-mail: nikoleta.schillova@depaulslovensko.org Skupiny, prosím, kontaktujte Kristínu Kopáčovú, tel: 0910 852 170, e-mail: kristina.kopacova@depaulslovensko.org
Kontakt
Telefón do nocľahárne: 0911 447 577. Manažérkou nocľahárne a útulku sv. Vincenta je Agápia Tuchyňová, tel: 0910 842 993, e-mail: agapia.tuchynova@depaulslovensko.org

Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul funguje od decembra 2006 v priestoroch na Ivánskej ceste, v mestskej časti Bratislava-Ružinov. 

Nocľaháreň s kapacitou 200 postelí (v zime až 220) je otvorená každému občanovi nad 18 rokov, ktorý nemá kde spať. Podmienky sú nastavené tak, aby bola dostupná každému, kto jej služby potrebuje (nízkoprahovosť). Jedinou podmienkou je, že klienti nesmú v priestoroch nocľahárne požívať alkohol a omamné látky a nesmú ohrozovať seba, zamestnancov ani iných klientov. 

Nocľaháreň sa otvára večer o 19:00 a každý musí budovu upustiť druhý deň po raňajkách. Klient po príchode dostane posteľ, teplú večeru, môže sa osprchovať, oprať si šaty, alebo využiť sociálny šatník, aby mohol ráno odísť s čistým a suchým oblečením. Počas pracovných dní môže využiť pomoc sociálnych pracovníkov, ktorí mu poradia a pomôžu mu riešiť vzniknutú situáciu (vybavenie dokladov, hľadanie práce a ubytovania, vybavenie sociálnych dávok, lekárskeho ošetrenia ap.).

Štandardné ubytovanie je v zrekonštruovanej časti budovy v miestnostiach po 14 postelí. Pre nízkoprahovú nocľaháreň (ľudia pod vplyvom alkoholu a drog) sú vyhradené pôvodné priestory, kde klienti spia v spoločnej hale. 

V nocľahárni sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,

a) poskytuje

  • 1. ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania,
  • 2. sociálne poradenstvo,
  • 3. nevyhnutné ošatenie a obuv,

b) utvárajú podmienky na

  • 1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
  • 2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

 

Suma úhrady za sociálnu službu v rámci reintegračného programu „Ubytúlok“ 

 

Rekonštrukcia nocľahárne

Počas prvých rokov sme prevádzkovali nocľaháreň v pôvodnych priestoroch pričom sme intenzívne pripravovali rekonštrukciu budovy tak, aby zodpovedala moderným požiadavkám.

V roku 2015 prebehla prvá časť plánovanej rekonštrukcie, ktorá bola financovaná z darov od jednotlivcov a organizácií, Martinskej zbierky aj podpory z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. 

V súčasnosti hľadáme prostriedky na dokončenie druhej etapy rekonštrukcie.  

 

Ako sa k nám dostanete
Autobusy 61 a 96 (smer letisko), zastávka Fatruny (na znamenie).
Kúsok sa vrátiť, na svetelnej križovatke prejsť na druhú stranu a ísť cestou smerom k budovám Viessmann a Aircraft.
Ísť stále rovno cca. 800 metrov popri budove Sporthouse a po diaľničnom nadjazde.
Po zídení z diaľničného nadjazdu odbočiť vpravo - do areálu DEPAUL.

Adresa: Ivanská cesta 32, 821 01  Bratislava
Telefón: 0911 447 577
GPS súradnice: N 48.17683953478788 , E 17.18913495540619

 

    Stránka ukladá cookies na váš počítač, ak súhlasíte pokračujte.