Pracovná terapia | Site-Install

Depaul pomáha ľuďom bez domova. Lebo ulica nie je domov.

Pracovná terapia

Pracovná terapia pomáha ľuďom na ulici udržiavať pracovné návyky a dáva im možnosť aktívne sa zapojiť do riešenia svojej situácie. Zaradením do pracovnej terapie klient dostane ubytovanie v nocľahárni zdarma a príspevok na stravu.

Pracovné terapie realizujeme v spolupráci s niektorými mestskými časťami, pričom naši klienti zametajú ulice, upravujú zeleň a zabezpečujú bežnú údržbu verejných priestorov. Pracovné terapie sú hlavne určené pre klientov nocľahárne a o brigády je vždy veľký záujem. Klienti, ktorí sa do pracovnej terapie zapojili a pri práci sa osvedčili majú lepšie príležitosti získať trvalé zmestnanie. Títo klienti sú odporúčaní organizáciám, ktoré nás oslovujú a hľadajú nových zamestnancov.

 

 

    Stránka ukladá cookies na váš počítač, ak súhlasíte pokračujte.