Sociálna práca | Site-Install

Depaul pomáha ľuďom bez domova. Lebo ulica nie je domov.

Sociálna práca

Podstatnú časť náplne práce sociálnych pracovníkov a pracovníčok predstavujú individuálne stretnutia s klientmi našich zariadení, pri ktorých im pomáhajú riešiť aktuálne problémy. Riešia napríklad stratené doklady, vzťahy s úradmi a legalizáciu pobytu, sociálne dávky, kontakty s rodinou. hľadanie práce alebo bývania. V priebehu roka zrealizujú viac ako 5,700 intervencií sociálneho poradenstva. 

S klientmi v útulkoch a klientmi nocľahárne zaradenými do programu integrácie realizujú navyše individuálne plány rozvoja, ktorých cieľom je vysporiadať sa s minulosťou a hľadať trvalé riešenie ich situácie.

    Stránka ukladá cookies na váš počítač, ak súhlasíte pokračujte.