Terénna práca Rozálie Rendu | Site-Install

Depaul pomáha ľuďom bez domova. Lebo ulica nie je domov.

Terénna práca Rozálie Rendu

LokalitaKomu pomáhame
Adresa: mestská časť Karlova VesV Karlovej Vsi existuje skupina ľudí ktorí nemajú žiadne bývanie, resp. bývajú v neistom alebo nevyhovujúcom bývaní. Títo ľudia majú obmedzený resp. úplne im chýba prístup k pomoci.
Ako pomáhameDobrovoľnícka pomoc
Klientom poskytujeme čaj, oblečenie, potraviny, základné zdravotné ošetrenie, možnosť osprchovať sa, sociálne poradenstvo, informovanie o existujúcich službách a možnostiach ich využitia.Aktuálne nie je možné zapojiť sa ako dobrovoľník/čka do projektu, môžete tak ale urobiť v iných projektoch našej organizácie
Kontakt
0910 842 746

Karlovej Vsi existuje skupina ľudí, ktorí nemajú žiadne bývanie, alebo bývajú v neistom či nevyhovujúcom bývaní. Títo ľudia majú obmedzený prístup k pomoci, resp. im úplne chýba. Ľudia bez prístrešia a občania s čiastočne asociálnym správaním, ktorých stále pribúda, sa počas dňa zdržiavajú na verejných priestoroch Karlovej Vsi, ktoré znečisťujú a obťažujú okoloidúcich spoluobčanov.

V spolupráci s cieľovou skupinou, sociálnymi pracovníkmi a pracovníkmi Karlovej Vsi za pomoci terénnej sociálnej práce navrhnúť  a realizovať stratégiu na riešenie problému bezdomovectva v mestskej časti Karlova Ves.

V prvej fáze projektu (január 2017 - marec 2017) je cieľom zmapovať situáciu a poskytnúť Karlovej Vsi  dostatočné a relevantné dáta. Na základe dát môže v ďalšej fáze Karlova Ves spoločne s ďalšími organizáciami pracujúcimi s cieľovou skupinou, hľadať stratégiu a spôsob pomoci. 

Podobný prístup sme zvolili pri začatí spolupráci s MČ Dúbravka vo februári 2018. Našou ambíciou je multiplikovať skúsenosti z týchto mestských častí do ďalších, samozrejme, v prípade záujmu konkrétnej MČ. Pri nadväzovaní novej spolupráce výchadzáme z nasledujúcich predpokladov, východiskovej situácie: 

 • Východiskovým predpokladom (a názorom občanov) je, že väčšina týchto neprispôsobivých ľudí sú ľudia bez domova (treba overiť)
 • Aby bol projekt úspešný aj v budúcnosti, musí vzniknúť medzi pracovníkmi streeworku (resp. MČ) a neprispôsobivými občanmi vzájomná dôvera.
 • Prax ukazuje, že potlačovanie problém neriešia, iba týchto ľudí presúvajú na inú lokalitu
 • Aby boli ľudia z cieľovej skupiny motivovaní na spoluprácu, treba im ponúknuť niečo, čo sami chcú, alebo čo pozitívne ocenia
 • Neziskové organizácie disponujú potrebným know-how ako aj kontaktami zo streetworku, ktoré môžu slúžiť ako východisko pre rozbehnutie projektu. 

Forma poskytovania sociálnej služby je terénna forma podľa § 13 ods. 3 Zákona č. 448/2008 Z.z..

Sociálna služba sa poskytuje plnoletej fyzickej osobe na neurčitý čas (rozsah sociálnej služby podľa § 14 zákona).

Prijímateľovi sociálnej služby sa v súlade s § 24a Zákona č. 448/2008 Z.z. poskytuje:

 • sociálne poradenstvo
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 • sociálna rehabilitácia
 • nevyhnutné ošatenie a obuv
 • preventívna aktivita

a utvárajú sa podmienky na:

 • prípravu stravy, výdaj stravy, alebo potravín

 

 

 

  Stránka ukladá cookies na váš počítač, ak súhlasíte pokračujte.