Zariadenie opatrovateľskej služby | Site-Install

Depaul pomáha ľuďom bez domova. Lebo ulica nie je domov.

Zariadenie opatrovateľskej služby

LokalitaKomu pomáhame
Hattalova 6, BratislavaV zariadení pomáhame predovšetkým chorým ľuďom bez domova.
Ako pomáhameDobrovoľnícka pomoc
Poskytujeme nocľah, stravu, priestor na doliečenieSkontaktujte koordinátora dobrovoľníkov Martina Kupca, martin.kupec@depaulslovensko.org
Kontakt
Telefón: 0904738749

Forma poskytovania sociálnej služby je celoročná pobytová v zariadení podľa § 13 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z. Sociálna služba sa poskytuje plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu, na určitý čas  (rozsah sociálnej služby podľa § 14 zákona).

Prijímateľovi sociálnej služby sa v súlade s § 36 zákona budú v zariadení opatrovateľskej služby poskytovať:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálne poradenstvo (sociálna asistencia - sprevádzanie klientov na úradoch, u lekárov a i., minimálne  základné sociálne poradenstvo, poradenský rozhovor, tréningy a nácviky a iné)
  • sociálna rehabilitácia (šetrovateľská starostlivosť v zariadení),
  • ubytovanie,
  • stravovanie,
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

Zároveň sa prijímateľovi sociálnej služby poskytuje ošetrovateľská starostlivosť, ktorú pre zariadenie poskytuje Agentúra domáceho ošetrovateľstva SLNEČNICA.

 

Stránka ukladá cookies na váš počítač, ak súhlasíte pokračujte.