Katka | Site-Install

Depaul pomáha ľuďom bez domova. Lebo ulica nie je domov.

Katka

Po ukončení štúdia práva som pracovala v pobočke medzinárodnej právnickej firmy v Bratislave.  V roku 2006 som asistovala pri príprave dokumentov potrebných pre založenie dcérskej organizácie Depaul Foundation na Slovensku. V nadväznosti na túto činnosť som bola vymenovaná za člena Dozornej, neskôr Správnej rady. Keď som sa dozvedela, že Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul hľadá dobrovoľníkov, pocítila som silnú inšpiráciu, ktorá má „vyzývala“, aby som ponúkla organizácii nielen svoje vedomosti, ale aj fyzicky priložila ruku k dielu a išla pomáhať pri práci s ľuďmi bez domova do prvej línie. 

A tak som na dva až tri večery v týždni vymenila kostým a lodičky za tepláky a jednorazové rukavice. Dodnes si spomínam, s akým pobavením na mňa hľadeli zamestnanci i klienti, keď som na jednej z prvých služieb ešte v šatách utierala podlahu, na ktorej ostali zvyšky po klientovi, ktorému sa urobilo nevoľno. No to všetko bolo nič v porovnaní s obetavosťou, s akou sa o klientov starali zamestnanci – bez zaváhania ošetrovali zranených, umývali nevládnych, či pomáhali zanedbaným. A klienti? Tí ma ihneď prijali bez výhrad a predsudkov. Skrze živý príklad zamestnancov a láskavé prijatie klientov som sa v roku 2010 rozhodla ukončiť pôsobenie v advokácii a stala sa zamestnankyňou Depaul Slovensko. Ľudia sa ma dodnes pýtajú, prečo som odišla z advokácie. A ja ich musím poopraviť, že správne by otázka mala znieť, prečo som prišla práve do organizácie Depaul Slovensko. Lebo mi je cťou a napĺňa ma pracovať s tými, ktorí už 10 rokov nasledujú príklad sv. Vincenta de Paul, venujú sa pomoci ľuďom bez domova a dávajú im pocítiť, že sú vítaní. A ja rada urobím, čo bude v mojich silách, aby Depaul Slovensko mohlo svoju činnosť rozvíjať ešte aspoň ďalších 10 rokov.

Stránka ukladá cookies na váš počítač, ak súhlasíte pokračujte.