Čistejšie okolie hlavnej stanice | Site-Install

Depaul pomáha ľuďom bez domova. Lebo ulica nie je domov.

Čistejšie okolie hlavnej stanice

August 4th, 2017

Integračný program využíva pracovnú terapiu a je určený pre pomoc ľuďom bez domova.

Cieľom programu je umožniť klientom zachovať, prípadne získať pracovné návyky a zvýšiť tak ich šance na uplatnenie na trhu práce. Pracovné aktivity projektu pozostávajú z pravidelného čistenia verejných priestorov. Čistíme priestory v okolí hlavnej železničnej stanice a prípadné odstraňovanie nelegálnych skládok v blízkosti Nocľahárne sv. Vincenta na Ivanskej ceste 32. V programe sú vytvorené dve skupiny klientov, pričom každá skupina bude čistiť verejné priestory 2x za mesiac.

Prvá nízkoprahová skupina (vstupná skupina programu, veľkosť 10 ľudí) je prístupná všetkým klientom nízkoprahovej nocľahárne sv. Vincenta bez žiadnych ďaších podmienok (okrem zákazu požívania alkoholu pred a počas práce). Klient môže pracovať opakovane, alebo iba raz, pričom prihlasovanie sa deje bezprostredne pred pracovnou aktivitou. Do druhej skupiny (veľkosť skupiny 4 klienti) sú vybraní klienti, ktorí sa už osvedčili v prvej skupine a dokážu pracovať samostatne a zodpovedne pričom sa zaviažu pravidelne pracovať počas dlhšieho obdobia. Plánujeme, že každá skupina odpracuje v projekte zhruba 16 pracovných blokov, pričom jeden pracovný blok je v trvaní 5 hodín.

Súčasťou programu sú aj pravidelné sociálno-psychologické tréningy a školenia kariérneho poradenstva, zamerané na integráciu klientov a individuálna sociálna práca s klientmi (vybavovanie dokladov, riešenie sociálnej situácie, sociálne poradenstvo ap). 

 

Ďakujeme Magistrátu Hlavného mesta Bratislava za podporu tohto projektu.

Našu prácu môžete podporiť tu. 

ĎAKUJEME

    Stránka ukladá cookies na váš počítač, ak súhlasíte pokračujte.