400 rokov v službe chudobným | Site-Install

Depaul pomáha ľuďom bez domova. Lebo ulica nie je domov.

400 rokov v službe chudobným

September 27th, 2017

Pred 400 sa začali písať dejiny jedného hnutia. Začiatkom roka 1617 nastúpil nový farár v malej dedinke neďaleko Lyonu. Keď sa dozvedel o jednej chudobnej rodine, v ktorej všetci ochoreli a zostali tak bez akejkoľvek pomoci, vyzval v kostole ľudí aby im pomohli. Zakrátko bola rodina zasypaná darmi. Počiatočné nadšenie však vzápätí vystriedala myšlienka: „dnes majú títo chudáci viac, ako dokážu spotrebovať, ale o pár dní budú na tom rovnako ako predtým“. A tak začal organizovať, aby bola pomoc chudobným vo farnosti poskytovaná systematicky a pravidelne. Pre túto myšlienku získal mnohých , vrátane tých najbohatších a zakrátko sa „bratstvá kresťanskej lásky“, ako sa sami nazývali, šírili po celom Francúzsku, pričom špeciálnu úlohu v nej hrali ženy – dobrovoľníčky. Ten mladý farár sa volal Vincent de Paul.


Myšlienky a život Vincenta de Paul od toho času inšpirovali mnohých. Vznikli bratstvá, ktoré prinášali pomoc a útechu tým najbiednejším; rády v ktorých členovia miesto kláštorov budovali nemocnice a domovy pre chudobných. Vincent de Paul je inšpiráciou a vzorom pre skupinu Depaul International, ktorá v súčasnosti pomáha ľuďom bez domova v 7 krajinách a meno sv. Vincenta de Paul nesie aj nocľaháreň pre ľudí bez domova v Bratislave, jedna z najväčších v strednej Európe. 

 
Priepasť chudoby oddeľuje dva úplne rozdielne svety. Na jednej strane svet hojnosti (ak náhodou máte pocit, že práve vy do tohto sveta nepatríte, skúste sa pozrieť do odpadkového koša čo vyhadzujete) a na druhej strane svet, kde sa každý deň bojuje o prežitie: svet chudoby vystrkovaný mimo  zorné pole našej pozornosti, svet pokorenia a poníženia, svet závislý na zhovievavosti a všímavosti tej druhej strany. Vincent de Paul zvykol svojim nasledovníkom hovoriť: „chudobní sú vašimi pánmi a vašimi učiteľmi“. Radikálnu hĺbku týchto slov objavujú všetci, ktorí v Depaul s ľuďmi bez domova pracujú. Sú to lekcie, ktoré sa nikde inde mimo prostredia chudoby a vylúčenia nedajú naučiť. Lekcie kde jedinou podmienkou učenia je pokora a otvorenosť, lekcie o pravde, o svete, o človeku, o Bohu  ale najmä lekcie o sebe samom. 


Lenže skutočnosť, že ľudia v núdzi majú byť našim učiteľmi má oveľa širší rozmer, ktorý presahuje rozmer jedného človeka, skupiny ľudí, alebo jednej organizácie.  Sú to lekcie určené nám všetkým, lekcie o stave našej spoločnosti, o našich hodnotách, o kvalite našich vzťahov, lekcie o tom koho a čo považujeme za dôležité, ktoré veci ešte tolerujeme a ktoré už nie. Na vlastných osudoch nám ľudia v núdzi ukazujú, kde zlyhávajú naše systémy pomoci, nakoľko vážne myslíme svoje vlastné slová o súcite a nakoľko pravdivé sú naše teórie o podstate ľudskej bytosti, o jadre problému človeka a hlavne o spôsobe a ceste, ako tento problém riešiť.  


V Depaul si uvedomujeme, že našou úlohou je nielen byť dobrými študentmi a tieto lekcie s pokorou prijímať, učiť sa počúvať, nechať sa formovať a rásť, ale sa zároveň musíme učiť ako niesť túto zvesť a sprostredkovať ju ostatným. „Chudoba nie je problémom chudobného“ povedal ktosi múdry, „jeho problémom je prežiť. Chudoba, to je problém spoločnosti“. To ako sa správame k ľuďom v núdzi je obrazom vyspelosti a kultúrnosti spoločnosti. A tu vnímame našu druhú dôležitú úlohu. Depaul je hlasom, rukami a očami celej spoločnosti, ktorá prostredníctvom Depaulu (a ďalších podobných organizácií) demonštruje svoju spoluúčasť a ochotu podieľať sa na nesení bremena našich menej šťastných spoluobčanov. 


„Sme hrdí na to, čo Depaul za 11 rokov existencie dokázal. Sú to desiatky zachránených životov, stovky ľudí, ktorí mohli prežiť svoje ťažké obdobia v dôstojnejších podmienkach, životy ktorým sme dali novú nádej a ľudia, ktorým sme pomohli vykročiť k novému životu“ hovorí Juraj Barát, riaditeľ Depaul Slovensko. „Tešíme sa aj z toho, že sa nám podarilo zmeniť zákony a ostatné organizácie už dnes nemusia zápasiť s problémami a predsudkami, s ktorými sme my bojovali na začiatku. Veľmi nás teší rastúci záujem verejnosti o riešenie problémov ľudí v núdzi. Bez ich podpory by sme ani zďaleka nedokázali dosiahnuť to čo vidíme dnes. A nesmierne si vážim každého, kto sa pridal k našej práci a každý mesiac verne prispieva financie na prácu s ľuďmi bez domova“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Stránka ukladá cookies na váš počítač, ak súhlasíte pokračujte.