Aj ľudia bez domova pôjdu 4.11. voliť | Site-Install

Depaul pomáha ľuďom bez domova. Lebo ulica nie je domov.

Aj ľudia bez domova pôjdu 4.11. voliť

November 3rd, 2017

Má zmysel ísť v sobotu voliť? Odpoveď na túto otázku hľadali klienti Nocľahárne sv. Vincenta de Paul.

Čo chcú jednotliví kandidáti na župana urobiť v nasledujúcich rokoch? Aké sú ich priority v sociálnej oblasti? A má zmysel ísť voliť? Tieto no aj ďalšie otázky si kládli ľudia bez domova na diskusii, ktorá sa uskutočnila v Nocľahárni sv. Vincenta de Paul poskytujúcej každú noc prístrešie pre 200 ľudí.

Napriek apatii a presvedčeniu ľudí bez domova, že systém nedokážu zmeniť, organizácia Depaul Slovensko sa rozhodla zorganizovať stretnutie k téme blížiacich sa župných volieb. Stretnutie pripravila a viedla komunitná organizátorka, Ivana Nováková, a jeho cieľom bolo priblížiť ľuďom bez domova dôležitosť volieb, participácie na správe vecí verejných a dosahu lokálnej politiky na kvalitu ich života.

„Ľudia veľa hovorili o tom, že nech už bude zvolený ktokoľvek, nebude to mať na ich život žiaden dosah. Čo som sa im snažila vysvetliť a názorne ukázať je, že politici môžu mať veľmi pozitívny vplyv na ich život, no tak isto aj negatívny. Nediskutovali sme priamo o jednotlivých kandidátoch, ale o kompetenciách VÚC a o tom, čo to VÚC vlastne je. Taktiež sme pripravili pre ľudí bez domova zoznam volebných miestností v jednotlivých mestských častiach a krok po kroku sme si prešli ako prebiehajú voľby.“, priblížila stretnutie komunitná organizátorka Ivana Nováková.

Na konci diskusie sa klientka nocľahárne, pani Mária, vyjadrila: „Bola by som rada, keby sa na takejto diskusií u nás v nocľahárni zúčastnili kandidáti, aby videli ako žijeme a potom nech robia kampane.“ Svoj názor povedal aj pán Milan, ktorý sa aktívne zaujíma o dianie v meste a krajine: „O voľbách by sa malo častejšie rozprávať ako len pred voľbami, hlavne, keď to má na nás taký dopad.“ V Bratislave je podľa sčítania ľudí bez domova minimálne 2064 ľudí žijúcich na ulici, no podľa odhadu neziskových organizácií je ich ešte viac, a to 4 až 5 tisíc.

„Vyšší územný celok má vo svojej kompetencii zriaďovanie útulkov, integračných centier, zariadení núdzového bývania a ďalších služieb, ktorých existencia alebo neexistencia môže rozhodovať o bytí alebo nebytí ľudí na ulici a najmä o možnosti ich opätovného začlenenia sa do spoločnosti.“, vysvetlil riaditeľ organizácie Jozef Kákoš.

Aj počas ďalších dní sa medzi klientmi nocľahárne šírila voľná diskusia o blížiacich sa voľbách. Možno ľudia bez domova nemajú svoj domov, no stále majú svoj občiansky hlas. V rámci komunitného organizovania sa bude Depaul Slovensko aj ďalej snažiť, aby ľudí bez domova bolo počuť viac. A zároveň verí, že nový predseda VÚC ich bude počúvať.

                                                           

Ľudí bez domova môžete podporiť tu.

ĎAKUJEME

 

    Stránka ukladá cookies na váš počítač, ak súhlasíte pokračujte.