Klienti upratujú Karlovu Ves | Site-Install

Depaul pomáha ľuďom bez domova. Lebo ulica nie je domov.

Klienti upratujú Karlovu Ves

June 3rd, 2017

V roku 2016 začala spolupráca s Mestskou časťou Karlova Ves s cieľom pomoci a podpory klientov Depaul Slovensko. Hlavná aktivita bola pracovná terapia. Klienti vytvorili skupiny, ktoré na pravidelnej báze pomáhali upratovať konkrétne priestory mestskej časti. Verejnosť veľmi pozitívne vnímala zapojenie ľudí bez domova do čistenia mesta. V minulých rokoch sme sa počas podobných projektov stretávali s negatívnymi reakciami občanov na adresu ľudí bez domova, tento rok sme však žiadnu negatívnu reakciu nezaznamenali. Práve naopak, ľudia sa pri skupinke klientov pristavovali a oceňovali ich prácu a vyčistené ulice. Dokonca jedna staršia pani, ktorá videla našich klientov upratovať pred svojim domom prišla za nimi a doniesla im čerstvo napečené koláčiky. Z čoho sa nesmierne tešíme je fakt, že spolupráca pokračuje a rozvíja sa. 

 

Pracovné skupiny pomohli a pomáhajú sociálnym pracovníkom a pracovníčkam lepšie spoznať klientov a klientky počas pracovných výkonov, identifikovať nedostatočné pracovné návyky, prípadne riešiť potenciálne problémy, ktoré by ich mohli diskvalifikovať na trhu práce. Na základe výsledkov sme mohli identifikovať ľudí vodných na zaradenie do ďalšej fáze integrácie. Spomedzi účastníkov sa vytvorila skupina 6 klientov, ktorí na skrátený úväzok pracovali každý deň (v rámci iného projektu).
Tým, že hneď v prvých dňoch po ocitnutí sa na ulici dostali ľudia možnosť pracovať a získať si prostriedky  na svoje potreby, bol ich pobyt na ulici relatívne krátky. Ako sa tento čas na ulici predlžuje, návrat býva stále náročnejší. Preto majú projekty integrácie veľký význam.   Z hľadiska procesu integrácie a sociálnej práce s ľuďmi bez domova plní pravidelná pracovná terapia dôležitú úlohu. Výsledky projektu ako aj jednotlivé príbehy ľudí, ktorí s ho zúčastňujú ukazujú, že zapájanie ľudí bez domova do pracovných aktivít má veľmi dôležité miesto v celom procese integrácie. Jedinou nevýhodou projektu je jeho časová obmedzenosť. Podobné pracovné aktivity by mali byť pre klientov dostupné neustále ak majú plniť svoju úlohu. 
Projekt tiež slúžil ako nástroj pomoci a prevencie pred skončením na ulici (majú šancu odrobiť a zarobiť si a vrátiť sa späť). 

Sme radi, že aj samotní obyvatelia Karlovej Vsi vnímajú snahu ľudí bez domova zapájať sa do verejného života. Nie je to jednoduché, najmä pri pohľade na ich životné osudy. Avšak čo je podstatné, mnohí klienti sa vďaka týmto pracovným skupinám dokázali posunúť ďalej.  Pár, Ľudo a Marika, pracovali spolu v projekte Karlovka a Dúbravka. Z Kramárov nás kontaktoval pán Mráz s tým že nám ponúka možnosť práce aj s ubytovaním na Kramároch. Zo všetkých ľudí sa najvhodnejší zdali Ľudo a Marika, ktorí sa veľmi osvedčili na projektoch. Dostali zamestnanie v kuchyni a miesto v ubytovni. Ľudo, vzhľadom  na svoju zručnosť už pracuje na pozícii údržbára.   

Článok z Karloveských novín si môžete prečítať tu: Karloveske noviny (na strane 9). 

Ľudí bez domova môžete podporiť tu.

ĎAKUJEME

 

Článok z Karloveských novín

Stránka ukladá cookies na váš počítač, ak súhlasíte pokračujte.