Nový riaditeľ Depaul Slovensko | Site-Install

Depaul pomáha ľuďom bez domova. Lebo ulica nie je domov.

Nový riaditeľ Depaul Slovensko

October 3rd, 2017

Správna rada Depaul Slovensko na svojom poslednom stretnutí (28. septembra 2017)  vymenovala Jozefa Kákoša  za nového riaditeľa organizácie. Do funkcie nastúpi 2.10.2017, Depaul Slovensko pozná už viac ako sedem rokov. Juraj Barát, ktorý bol od založenia organizácie (2006) jej riaditeľom, sa stal zástupcom riaditeľa s osobitnou zodpovednosťou za budúcu stratégiu, partnerstvá a mentorstvo.

Juraj Barát dodal, že hodnoty a práca v Depaul znamenali pre neho ďalší rozmer života, poskytli priestor pre osobnostný rast a miesto, kde sa stretával so skutočnou realitou. Je hrdý na úspechy Depaul Slovensko za posledné desaťročie, ktoré vznikali v  skromných podmienkach až po obrovský úspech. Ten sa podaril vďaka nesmiernemu úsiliu zamestnancov a dobrovoľníkov, ktorí z Depaul Slovensko  vytvorili najväčšieho poskytovateľa nízkoprahových služieb na Slovensku. Juraj Barát s potešením odovzdával funkciu Jozefovi Kákošovi, ktorého prácu pozná už 7 rokov. Jozef Kákoš dobre pochopil fungovanie organizácie, ako aj záujmy samotných klientov, ľudí bez domova. Juraj Barát povedal, že bude rád pokračovať v úzkej spolupráci s Depaul Slovensko, kde dúfa, že bude nápomocný pri plánovaní ďalšej ambicióznej vízie.

 

Jozef Kákoš poďakoval Jurajovi Barátovi za jeho inšpirujúce a odvážne vedenie organizácie, a to od jej založenia v roku 2006. Takmer z ničoho sa mu podarilo vytvoriť fungujúcu a schopnú organizáciu; jeho vlastnou ambíciou bolo, aby sa Depaul Slovensko stala silnou organizáciou. Jozef Kákoš ďakuje Jurajovi Baratovi za múdrosť a skúsenosti, ktoré odovzdal Depaul Slovensko. Dodal, že sa bude spoliehať na odhodlanie talentovaných a usilovných pracovníkov a dobrovoľníkov, na podporu členov Správnej rady  a spolupracovníkov Depaul v ďalších šiestich krajinách a na dôveru mnohých klientov, ktorým má Depaul Slovensko slúžiť. Teší sa na spoluprácu so všetkými podporovateľmi, partnermi Depaul Slovensko, aby spoločne budovali spoločnosť, v ktorej bezdomovectvo nebude mať miesto.

 

    Stránka ukladá cookies na váš počítač, ak súhlasíte pokračujte.