Jeden rok v Depaul v číslach | Site-Install

Depaul pomáha ľuďom bez domova. Lebo ulica nie je domov.

Jeden rok v Depaul v číslach

1.937

ľudí a ich príbehov

137.321

vydaných jedál

75.499

poskytnutých nocľahov

5.797

intervencií sociálneho poradenstva

Nocľaháreň sv. Vincenta má kapacitu 200 postelí a za rok poskytne 60.394 pobytov pre 1.274 klientov.

Útulky majú kapacitu 55 postelí a za rok poskytli 15.105 pobytov pre 136 klientov. 

Za rok 2018 prešlo našimi zariadeniami 1.937 ľudí v núdzi. 

Za každým z týchto čísel sa skrýva osud a tragédia jedného konkrétneho človeka. 

Sociálna práca 

Výsledky sociálnej práce v roku 2016 

*Vzhľadom na nízkoprahový charakter služieb Nocľahárne nemáme k dispozícii údaje o získaní, prípadne udržaní zamestnania alebo bývania, keďže v takom prípade klient prestáva využívať naše služby a vo väčšine prípadov s ním kontakt strácame.

    Stránka ukladá cookies na váš počítač, ak súhlasíte pokračujte.