Naše hodnoty | Site-Install

Depaul pomáha ľuďom bez domova. Lebo ulica nie je domov.

Naše hodnoty

Rešpektujeme potenciál ukrytý v ľuďoch

Pracujeme s tými najviac vylúčenými ľuďmi a každého užívateľa našich služieb berieme s plným rešpektom. Veríme v kultúru dobrovoľníctva a vytvárame podmienky aby dobrovoľníci mohli naplno vyjadriť svoj záujem a súcit. Naši zamestnanci a dobrovoľníci zohrávajú kľúčovú úlohu v plnení našej misie. Aj preto nám záleží na rozvíjaní ich zručností a schopností rovnako ako aj na rozvíjaní plného potenciálu našich klientov.

Cítime zodpovednosť za širšiu spoločnosť

Sme hlasom ľudí bez domova a spolu so štátnou správou, miestnymi autoritami, neziskovým sektorom, cirkvami a jednotlivcami hľadáme tie najlepšie východiská pre ľudí bez domova. Veríme v spravodlivosť pre všetkých, ktorá je dostupná len cez štrukturálne zmeny v spoločnosti a podporu jednotlivcov. Spolu s našimi partnermi vytvárame celosvetovú sieť na podporu ľudí zasiahnutých bezdomovectvom.

Slová premieňame na skutky

To, čo robíme, má väčšiu váhu ako to, čo hovoríme. Depaul sa snaží hľadať nové spôsoby riešenia bezodmovectva. To znamená pozorne počúvať a brať vážne názory užívateľov našich služieb, ale aj našich zamestnancov a dobrovoľníkov. Tým, čo robíme, stojíme za ľuďmi zasiahnutých bezdomovectvom.

Rešpektujeme práva a zodpovednosti

Veríme, že všetky ľudské bytosti majú základné ľudské práva a práva v rámci existujúcich zákonov. Práva však idú ruka v ruke so zodpovednosťou a záväzkami voči ostatným. Podobne sa práva a zodpovednosti prenášajú aj na našu organizáciu, zamestnancov, dobrovoľníkov a užívateľov našich služieb. Naši podporovatelia majú právo očakávať od nás integritu a vysokú úroveň poskytovaných služieb.

 

 

Stránka ukladá cookies na váš počítač, ak súhlasíte pokračujte.