Ochrana osobných údajov | Site-Install

Depaul pomáha ľuďom bez domova. Lebo ulica nie je domov.

Ochrana osobných údajov

 

Depaul Slovensko sa zaväzuje chrániť a zabezpečiť Vaše osobné údaje. Nasledovné informácie objasňujú kto sme, prečo spracúvame Vaše osobné údaje a aké sú Vaše práva. 

1. Čo by ste mali o nás vedieť
 
Depaul Slovensko je nezisková organizácia. Poskytujeme verejnoprospešné služby zamerané na pomoc ľuďom bez domova. V našich zariadeniach uplatňujeme nízkoprahový prístup, čo znamená, že služby sú dostupné všetkým bez žiadnych ďalších podmienok a teda aj ľuďom pod vplyvom alkoholu alebo drog, v zlom zdravotnom stave, psychicky chorí, bez dokladov, bez finančných prostriedkov, atď.  Depaul Slovensko je súčasťou medzinárodnej skupiny Depaul International, ktorá okrem Slovenska operuje aj v Anglicku, Írsku, USA, Ukrajine a Francúzsku.
 
Fakturačná adresa:
Depaul Slovensko, n.o. 
Kapitulská 308/18,
814 14 Bratislava
IČO: 37924443
DIČ: 2022203073
 
Kancelária organizácie:
Mokrohájska 6
841 04 Bratislava
Tel: 02 5443 2128
Registračné číslo: OVVS-1081/185/2006-NO
 
2. Typ informácií, ktoré zhromažďujeme
 
Informácií, ktoré zhromažďujeme, môžu obsahovať osobné údaje, ktoré vás identifikujú alebo sa môžu použiť na identifikáciu alebo kontaktovanie vás. Toto zahŕňa meno, poštovú alebo e-mailovú adresu, telefónne číslo a ďalšie kontaktné informácie, ktoré poskytnete v našich online, tlačených alebo pravidelných formulároch. Takéto informácie sú zhromažďované iba od vás, ak nám ich prostredníctvom týchto metód dobrovoľne odošlete.
Ak nastavíte darcovstvo priamym inkasom, budeme požadovať informácie potrebné na realizáciu platby. Tie sú uložené v našom zabezpečenom systéme CRM a sú potrebné na spracovanie darov s bankou na pravidelnej báze. Tieto informácie sú k dispozícii len pre tím fundraisingu a komunikácie, ako aj pre finančné oddelenie.
 
 
3. Poskytovanie informácií  – webová stránka
 
Informácie o vás zhromažďujeme aj v prípade, že navštívite  stránku  s adresou URL: https://sk. depaulcharity.org Táto webová lokalita používa súbory cookie. Jedná sa o malé textové súbory odosielané z webových stránok, ktoré sú potom uložené v počítačoch, tabletoch a telefónoch používateľov pri prístupe na web. Môžu byť uložené na rôzne časové úseky. Cookies sú uložené vo vašom prehliadači a váš prehliadač vám umožní zakázať ich ukladanie.
Používame služby Google Analytics, aby sme mali  informácie o tom, aká je návštevnosť našej webovej  stránky. Tieto údaje zahŕňajú: Vašu IP adresa a podrobnosti o verzii webového prehliadača, ktorý ste navštívili na našich webových stránkach. Služba Google Analytics nám umožňuje zistiť počet návštevníkov rôznych častí webu. Informácie sa spracúvajú spôsobom, ktorý nikoho neidentifikuje. V službe Google Analytics sa neuskutočňuje žiadny pokus o zistenie totožnosti ľudí, ktorí navštívili webovú stránku.
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje iba na túto webovú stránku a nevzťahuje sa na žiadne iné webové stránky, na ktoré odkazujeme. 
 
 
4. Poskytovanie informácií – darcovstvo, marketing, PR, infomovanosť  
 
Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, spracovávame na nasledujúce účely:
na spracovanie vášho online daru; 
na zaznamenanie vášho záujmu a komunikáciu s vami; 
na komunikáciu s Vami o našich podujatiach  a aktivitách  zameraných  na získavanie finančných prostriedkov
na komunikáciu s Vami o našich našich  dobrovoľníckych  príležitostiach
všetky nadchádzajúce udalosti a publikácie
na registráciu do zoznamu (adresátov) a e-Newsletteru (-ov); 
na vykonávanie výskumu a analýz s cieľom sledovať výkonnosť našich kampaní, odvolaní a udalostí.
 
Informácie, ktoré poskytnete, budú použité výhradne na účel, na ktorý ste ich poskytli.
 
 
5. Vaše práva
 
Zároveň,  Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. V prípade odvolania súhlasu napíšte email na info@depaulslovensko.org.
Máte  právo požadovať od Depaul Slovensko, n.o. prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez Vášho súhlasu.
 
 
6. Váš súhlas
 
Odoslaním vašich informácií súhlasíte s ich použitím takým spôsobom, ako je uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.
Ak zmeníme naše vyhlásenie o zásadách ochrany osobných údajov, zmeny zverejníme na tejto stránke. Pokračovaním v používaní tejto webovej stránky automaticky súhlasíte s prípadnými zmenami.
 
 
7. Bezpečnosť 
 
Akonáhle dostaneme Vaše osobné údaje, prijmeme všetky primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov pred stratou, zneužitím, zmenou alebo zničením a zabránením akémukoľvek neoprávnenému alebo nezákonnému zverejneniu alebo spracovaniu.
 
 
8. Kontaktujte nás
 
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo vašich osobných údajov, kontaktujte nás na E-mail: info@depaulslovensko.org

 

Stránka ukladá cookies na váš počítač, ak súhlasíte pokračujte.