Správna rada | Site-Install

Depaul pomáha ľuďom bez domova. Lebo ulica nie je domov.

Správna rada

Členovia Správnej rady:
JUDr. Martin Miller (predseda) – riaditeľ UPC Slovensko
Páter Jaroslav Jaššo CM -  Misijná kongregácia
Erika Cáková – sr. Judita, Dcéry kresťanskej lásky
Ing. Pavla Drábeková – Obchodná riaditeľka UPC,  Sales & Marketing Director UPC 
Ing. Emília Pagáčová – vedúca finančného oddelenia Henkel Slovensko
Michael John Wyn Roberts – bývalý veľvyslanec Veľkej Británie na Slovensku (2007-2010)
Kenneth Patrick Ryan – partner KPMG
 

Členovia Dozornej rady:
Ing. Anna Kováčová (predsedníčka) predsedkyňa AIC na Slovensku 
Monika Farkašová – sr. Damiána, Dcéry kresťanskej lásky 
Petra Bajlová - SVdP

Štatutárny zástupca:
Ing. Mgr. Juraj Barát, riaditeľ

    Stránka ukladá cookies na váš počítač, ak súhlasíte pokračujte.