Podmôžte nám | Site-Install

Depaul pomáha ľuďom bez domova. Lebo ulica nie je domov.

 

Čo Váš dar umožní?

• Za 5 € vieme v nocľahárni zabezpečiť pre jedného človeka prenocovanie, stravu, hygienu, nevyhnutné ošetrenie, šatstvo, sociálne poradenstvo a pomoc pri vybavovaní dokladov, hľadaní práce, alebo ubytovania
• Za 15 € zabezpečíme pre chorého klienta ubytovanie v útulku, stravu, ošetrenie , celodennú starostlivosť a sociálne poradenstvo
• Za 50 € zabezpečíme teplú polievku pre 100 klientov nocľahárne

Ak by ste mali ďalšie otázky, neváhajte vyplniť tento formulár.

Na zriadenie trvalého príkazu potrebujete nasledovné údaje:

Názov banky: Tatrabanka
Číslo účtu: 2621521983
Kód banky: 1100
Názov účtu: DEPAUL SLOVENSKO
Účel: pravidelná podpora
 
Adresa banky: Tatra banka a.s., Hodžovo nám. 3, 850 05 Bratislava 55, Slovensko
IBAN kód: SK02 1100 0000 0026 2152 1983
SWIFT: TATRSKBX

Ď A K U J E M E!

Iné formy podpory

Stránka ukladá cookies na váš počítač, ak súhlasíte pokračujte.