Podmôžte nám | Site-Install

Depaul pomáha ľuďom bez domova. Lebo ulica nie je domov.

 

Čo Váš dar umožní?

• vašich 9 € mesačne premeníme na bezpečný nocľah, stravu, možnosť hygieny a sociálne poradenstvo v nízkoprahovej nocľahárni sv. Vincenta de Paul, kde pomáhame až 250 klientom denne.
• vašich 15 € mesačne nám pomôže poskytnúť útočisko a pomoc ľuďom bez domova, ktorí sa snažia získať nové doklady, zamestnanie alebo dôchodok. Môžeme s nimi viac pracovať a stáť pri nich vďaka ich pobytu v našom útulku, ale aj vďaka ďalším projektom.
• vašich 29 € mesačne pomôže tým najzraniteľnejším - v útulku sv. Lujzy de Marrillac pomôžeme ťažko chorým alebo umierajúcim.

Ak by ste mali ďalšie otázky, neváhajte vyplniť tento formulár.

Na zriadenie trvalého príkazu potrebujete nasledovné údaje:

Názov banky: Tatrabanka
Číslo účtu: 2621521983
Kód banky: 1100
Názov účtu: DEPAUL SLOVENSKO
Účel: pravidelná podpora
 
Adresa banky: Tatra banka a.s., Hodžovo nám. 3, 850 05 Bratislava 55, Slovensko
IBAN kód: SK02 1100 0000 0026 2152 1983
SWIFT: TATRSKBX

Ď A K U J E M E!

Iné formy podpory

Stránka ukladá cookies na váš počítač, ak súhlasíte pokračujte.