Pravidelný dar | Site-Install

Depaul pomáha ľuďom bez domova. Lebo ulica nie je domov.

Pravidelný dar

Najefektívnejšou pomocou je pravidelná finančná podpora. Aj malé čiastky, darované pravidelne majú veľkú cenu. Môžeme s nimi dopredu počítať a nie sú určené iba na určité projekty alebo výdavky. Takéto dary môžeme efektívne použiť v prípade nečakaných výdavkov alebo z nich financovať nové projekty.

Na zriadenie trvalého príkazu potrebujete nasledovné údaje:

IBAN kód: SK02 1100 0000 0026 2152 1983
Názov banky: Tatrabanka
Číslo účtu: 2621521983
Kód banky: 1100
Názov účtu: DEPAUL SLOVENSKO
Účel: pravidelná podpora
 
Adresa banky: Tatra banka a.s., Hodžovo nám. 3, 850 05 Bratislava 55, Slovensko
IBAN kód: SK02 1100 0000 0026 2152 1983
SWIFT: TATRSKBX

Alebo využite darcovský portál:

Stránka ukladá cookies na váš počítač, ak súhlasíte pokračujte.