SMS | Site-Install

Depaul pomáha ľuďom bez domova. Lebo ulica nie je domov.

SMS

Najrýchlejší a najpohodlnejší spôsob ako nám môžete pomôcť je poslaním SMS:

Pošlite prázdnu SMS na číslo 827 a podporíte našu prácu sumou 3€.

Podporiť môžete zo všetkých mobilných sietí prevádzkovaných na území Slovenska. Celá darovaná suma bude pripísaná na náš účet.

 

 

Stránka ukladá cookies na váš počítač, ak súhlasíte pokračujte.