Hľadáte pomoc? | Site-Install

Depaul pomáha ľuďom bez domova. Lebo ulica nie je domov.

Hľadáte pomoc?

Na tejto stránke nájdete informácie ak hľadáte pomoc v núdzi. Údaje sú platné k 4.11.2016.

V Bratislave ponúkajú viaceré organizácie služby určené pre ľudí bez domova, ktoré môžete využiť, ak ste na ulici, alebo keď potrebujete pomoc. Informácie nájdete nižšie na tejto stránke.

Mnohé z týchto organizácií ponúkajú okrem spomenutých služieb aj sociálne poradenstvo. Preto ak potrebujete poradiť, alebo potrebujete pomoc pri riešení Vášho problému, obráťte sa s dôverou na ktoréhokoľvek pracovníka z týchto organizácií. Oni Vám sprostredkujú kontakt na kompetentnú osobu.

 

Nocľahárne a ubytovne v Bratislave

Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul (Depaul -nocľaháreň)
adresa:     Ivánska cesta 32, BA – Ružinov, blízko letiska (tel. 0911447577)   
čas:          vstup od 19.00 do 22:00 (pracujúci aj po 22h ale s potvrdením)
                nutnosť opustiť o 7h (cez deň sa ubytovanie neposkytuje!)
cena:       1 €
alkohol:   možnosť vstupu aj pod vplyvom 
 
Mea culpa (nocľaháreň)
adresa:     Hradská cesta 2/B, BA – Vrakuňa (tel. 02/43425870)
čas:          od 18:00 do 21:55 (v lete od 19:00 do 21:55)
cena:        1 €
alkohol:    klient nesmie byť vôbec pod vplyvom
 
Domov pre každého (nocľaháreň)
adresa 1:   Ivánska 32, Bratislava - Mokráň Záhon (tel. 0915894925, 0903353515)
adresa:      Hradská 2C BA – Vrakuňa (tel. 0915894925, 0903353515)
čas:           ide o dlhodobejšie ubytovanie, prijatie po osobnom vstupnom rozhovore
cena:         50 € mesačne v 3-lôžkovej izbe
alkohol:     nutná abstinencia počas celej doby ubytovania
 
Betlehem sv. Matky Terezy  - Len pre ťažko chorých ľudí bez domova
adresa:     Rovniankova 10, Petržalka (tel. 02/63810754)
čas:          ide o dlhodobejšie ubytovanie
cena:         zdarma
alkohol:     nutná abstinencia počas celej doby ubytovania
 
Útulok sv. Lujzy de Marillac (Depaul)
adresa:     Hattalova 6, Bratislava Zátišie (tel. 0904 738 749)
čas:          prijatie len po osobnom vstupnom stretnutí s klientom
cena:        informovať sa priamo v zariadení
alkohol:    nutná abstinencia počas celej doby ubytovania
 
Zariadenie opatrovateľskej služby sv. Lujzy de Marillac (Depaul) 
Len pre ťažko chorých ľudí bez domova so schválenou odkázanosťou
adresa:     Hattalova 6, Bratislava Zátišie (tel. 0904 738 749)
čas:          prijatie len po osobnom vstupnom stretnutí s klientom
cena:        informovať sa priamo v zariadení
 
ubytovňa Resocializačná komunita Antona Srholca - Resoty
adresa:     Pri Trati 13, Bratislava - Podunajské Biskupice
čas:          prijatie len po osobnom vstupnom stretnutí v čase mdzi 9:00-12:00 hod.
cena:       150 € / mesiac (v cene sú aj raňajky, obed olovrant, drogéria, ošatenie)
alkohol:   nutná abstinencia počas celej doby ubytovania
kontakt:   02/ 433 352 68
 
Ubytovňa Fortuna
pre rodiny / osamelých rodičov s deťmi, odchovancov z detských domovov 
adresa:    Agátová 1/A, Bratislava Dúbravka
kontakt:   02/ 6446 1281
čas:         prijatie na základe písomnej žiadosti a poradovníka žiadateľov, informovať sa v zariadení
cena:       informovať sa v zariadení
 
Ubytovňa Kopčany
pre rodiny /osamelých rodičov s deťmi, odchovancov z detských domovov
adresa:    Kopčianska 90, Bratislava Petržalka
kontakt:   02/ 6383 8687, 02/6381 5987
prijatie na základe písomnej žiadosti a poradovníka žiadateľov, informovať sa v zariadení 
cena:      informovať sa v zariadení

Väčšina spomínaných služieb v rámci ceny ponúka raňajky, večeru a sprchu. V niektorých je možnosť zakúpiť za poplatok oblečenie. 

 

Zdravotné ošetrenie

Ošetrovňa sv. Alžbety (Depaul nízkoprahové denné centrum)
adresa:   Nám. 1. Mája (zadný vchod budovy VŠ sv. Alžbety zo strany od Prezidentského paláca)
čas:        pondelok, streda, piatok od 14:30 do 19.00 (je potrebné zazvoniť na zvonček)
cena:      zdarma
alkohol:   využitie služby aj pod vplyvom alkoholu
Domov sv. Jána z Boha (stredisko osobnej hygieny)
ošetrenie, sprcha, pranie
adresa:     Hattalova 6, BA - Nové mesto
čas:        pondelok až piatok (8:00-15:00)
kontakt:   02-4445 8020
cena: pranie 50 centov.
Domec (integračné a denné centrum)
ošetrenie, lekár 
adresa:     Mýtna 33
čas:        pondelok, streda, štvrtok, piatok (9:00-16:00), lekár (streda 10:00-12:00) 
kontakt:   0917 108 879, 0917 108 880
Betlehem sv. Matky Terezy
adresa:     Rovniankova 10, Petržalka
čas:        vždy po skončení obeda po 15:00 v utorok, stredu, sobotu a nedeľu po 15:00
cena:         zdarma
alkohol:     nesmie byť vôbec pod vplyvom
Všetky služby poskytujú len základné zdravotné ošetrenie. Prítomnosť lekára je len výnimočnou záležitosťou. 

Sprcha a ošatenie

Domov sv. Jána z Boha (charitatívny šatník a stredisko osobnej hygieny)
adresa:    Hatalova 6, BA – Nové mesto
typ služby:    sprcha, pranie, pondelok až piatok od 8 do 15h. (duchovné štvrtky vstup do 10:00
typ služby:    ošatenie pondelok až piatok od 8 do 11h
cena:         ošatenie 5 centov za kus, pranie 50 centov, sprcha zdarma
Domec (integračné a denné centrum)
ošatenie, hygiena
adresa:     Mýtna 33
čas:        pondelok, streda, štvrtok, piatok (9:00-16:00), utorok 13:00-15:00
kontakt:   0917 108 879, 0917 108 880
Domov pre každého (stredisko osobnej hygieny)
adresa:     Hradská 2C (pri Vrakuni)
čas:        denne 9,00 - 11,30 a 13,00 - 19,00
cena:         všetko zdarma 
alkohol:    aj pod vplyvom alkoholu (nutnosť nie agresívneho správania)
Betlehem sv. Matky Terezy
hygiena, ošatenie, ošetrenie
adresa:     Rovniankova 10, Petržalka
čas:        sobota od 08:30 do 11:30 (len muži) 
čas:        pondelok od 08:30 do 11:30 (len ženy) 
cena:         všetko zdarma
Sklad solidarity (Slovenská katolícka charita)
Poskytuje iba oblečenie
adresa:     Jasovská 6, Petržalka (tel. 02/62250009)
čas:        utorok, streda, piatok a sobota od 12.00 do 15.00 hod
cena:         raz týždenne 3 kusy oblečenia za 1 €
Sprcha a ošatenie sú taktiež doplnkovými službami viacerých ubytovacích služieb pre ľudí bez domova ale len pre ubytovaných klientov. Niektoré tu vymenované služby poskytujú aj iné služby.

Strava pre ľudí bez domova

PONDELOK
=> Domov sv. Jána z Boha (nízkoprahové denné centrum)
adresa:    Hattalova 6, BA – Nové mesto
čas:        do 15h
cena:         40 centov/porcia, max 80 porcií za deň
=> Domec
adresa: Mýtna 33 ((pri Račianskom mýte, svetloružový dom so zelenou bránou)
raňajky:        9:00 - 10.00 (zdarma)
obed:         12:00-13:30 (30 centov)
UTOROK
=> Domov sv. Jána z Boha (nízkoprahové denné centrum)
Betlehem sv. Matky Terezy
adresa:     Rovniakova 10, Bratislava Petržalka
čas:        o 15:00
cena:         zdarma
spoj: zastávka autobusu Romanova
=> Komunita svätého Egídia
adresa:     Nobelovo námestie, Petržalka
čas:        o 17:30
cena:         zdarma
=> Kresťania v meste
adresa:     pod mostom Lafrankoni Karlova Ves
čas:        o 19.30 hod
cena:         zdarma
alkohol:    využitie služby aj pod vplyvom alkoholu
STREDA
=> Domec (denné a integračné centrum): raňajky aj obed ako v pondelok
=> Domov sv. Jána z Boha (nízkoprahové denné centrum)
=> Betlehem sv. Matky Terezy
=> Kláštor sv. Alžbety
adresa:     Špitálska 21, BA Staré mesto
čas:        o 13:30
cena:         zdarma
=> Komunita sv. Egídia
adresa 1:     pred kostolom Milosrdných bratov, Námestie SNP, BA Staré mesto
adresa 2:     Hlavná stanica, predstaničné námestie
čas:        o 19:30
cena:         zdarma
ŠTVRTOK
=> Domec (denné a integračné centrum): raňajky aj obed ako v pondelok
=> Domov sv. Jána z Boha (nízkoprahové denné centrum)
=> Kresťania v meste
adresa:     pod mostom Lafrankoni, Karlova Ves
čas:        o 19.30 hod
cena:         zdarma
PIATOK
=> Domec (denné a integračné centrum): raňajky aj obed ako v pondelok
=> Domov sv. Jána z Boha (nízkoprahové denné centrum)
SOBOTA
=> Betlehem sv. Matky Terezy
adresa:     Rovniankova 10, Petržalka
čas:        o 15:00
cena:         zdarma
=> Kresťania v meste
adresa:     pod mostom Lafrankoni    
čas:        o 19.30 hod
cena:         zdarma
služba: každú druhú sobotu aj ošatenie a ošetrenie
NEDEĽA
=> Betlehem sv. Matky Terezy
adresa:     Rovniankova 10, Petržalka
čas:        o 15:00 (po skončení liturgie)
cena:         zdarma
=> Kláštor sv. Alžbety
adresa:     &Špitálska 21, BA - St. Mesto
čas:        o 14h
cena:         zdarma
Mimo týchto služieb sa strava pre ľudí bez domova ponúka aj v niektorých ubytovacích zariadenia pre ľudí bez domova, ale tam je podmienkou nocľah v danom zariadení. Ide o nocľaháreň Depaul a útulok Mea Culpa kde je možnosť dostať okrem iných služieb aj raňajky a večeru.

Sociálne a právne poradenstvo, záujmová činnosť

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie (bezplatná telefonická non-stop linka)
tel. 0800 212 212
služby: sociálne a psychologické poradenstvo pri riešení domáceho násilia, kontakty na bezpečné ženské domy a ďalšie zariadenia
Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul (Depaul - nocľaháreň)
adresa:     Ivánska cesta 32, BA – Ružinov, blízko letiska (tel. 0911447577)   
čas:        od 19.00 do 22:00
služby:    sociálne poradenstvo, sociálna asistencia, pracovné poradenstvo, dlhové poradenstvo
o.z. Proti prúdu
adresa: Karpatská 10, BA
tel. 02/5262 5962
čas: pondelok- piatok 8:00- 12:00, 13:00- 17:00 hod.
cena: zdarma, možnosť zamestnať sa predajom pouličného časopisu Nota Bene
Domov sv. Jána z Boha (nízkoprahové denné centrum)
adresa: Hattalova 6, BA – Nové mesto
tel. 02/4445 8020
čas: pondelok až piatok od 8:00 do 15:00 hod. (duchovné štvrtky vpúšťame do 10:00)
cena: zdarma 
Domec (denné a integračné centrum)
adresa: Mýtna 33 (pri Račianskom mýte, svetloružový dom so zelenou bránou)
tel. 0917 108 879, 0917 108 880
čas: pondelok, streda, štvrtok, piatok od 9:00-16:00; utorok od 13:00 – 15:00 hod.
služby: poradenstvo, sprevádzanie na úrady, internet
o. z. Vagus (terénna sociálna práca)
adresa: stretnete nás v uliciach Bratislavy
tel. 0949 655 555
čas: pondelok až sobota, 17:00-22:00 hod.
služba: poradenstvo na ulici, odvoz k lekárovi či do nocľahárne v prípade imobility
cena: zdarma
Klub „Hľa, človek“
adresa: Námestie slobody (VŠZaSP sv. Alžbety) Bratislava
služba: záujmová činnosť – diskusie na rôzne témy, občerstvenie
čas: každý štvrtok od 16:00 hod.

Stránka ukladá cookies na váš počítač, ak súhlasíte pokračujte.